He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ראש חודש

קריאת 'ובראשי חדשיכם' בפסוקי דזמרה – שו"ע סימן תכא' סעיף א'
play3
קריאת 'ובראשי חדשיכם' בפסוקי דזמרה – שו"ע סימן תכא' סעיף א'
סעודת ראש חודש – שו"ע סימן תיט' סעיף א'
play3
סעודת ראש חודש – שו"ע סימן תיט' סעיף א'
דיני תענית בראש חודש – שו"ע סימן תיח' סעיפים ג' – ה'
play3
דיני תענית בראש חודש – שו"ע סימן תיח' סעיפים ג' – ה'
הלכות ראש חודש – שו"ע סימן תיז' סעיף א'
play3
הלכות ראש חודש – שו"ע סימן תיז' סעיף א'
ראש חודש מותר בעשיית מלאכה
play3
ראש חודש מותר בעשיית מלאכה
ראש חודש – מה בעצם אנחנו חוגגים בו?
play3
ראש חודש – מה בעצם אנחנו חוגגים בו?
המנהגים בעניין ברכת ההלל בראש חודש
play3
המנהגים בעניין ברכת ההלל בראש חודש
נסך היין – השבת השמחה למקורה
play3
נסך היין – השבת השמחה למקורה
שעיר ראש חודש – הכפרה על מיעוט הירח ועל עצם ההדרגתיות שבבריאה
play3
שעיר ראש חודש – הכפרה על מיעוט הירח ועל עצם ההדרגתיות שבבריאה
סגולתם של ראשי חודשים
play3
סגולתם של ראשי חודשים
מנהגי ראש חודש
play3
מנהגי ראש חודש
קריאת ההלל בראש חודש היא בדילוג
play3
קריאת ההלל בראש חודש היא בדילוג
ברכת יעלה ויבוא
play3
ברכת יעלה ויבוא
מנהגי אמירת הלל לספרדים ולאשכנזים
play3
מנהגי אמירת הלל לספרדים ולאשכנזים
מצוות אמירת הלל
play3
מצוות אמירת הלל
שבע הלשונות יעלה ויבוא וכו' כנגד שבעה הרקיעים
play3
שבע הלשונות יעלה ויבוא וכו' כנגד שבעה הרקיעים
חודש שבט בחיינו
play3
חודש שבט בחיינו
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
play3
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
play3
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מוזיקה
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
חלקת אלוהים: ביצוע מיוחד של יונתן רזאל לשיר המוכר והאהוב
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן