He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: ראש חודש

קריאת 'ובראשי חדשיכם' בפסוקי דזמרה – שו"ע סימן תכא' סעיף א'
play3
קריאת 'ובראשי חדשיכם' בפסוקי דזמרה – שו"ע סימן תכא' סעיף א'
סעודת ראש חודש – שו"ע סימן תיט' סעיף א'
play3
סעודת ראש חודש – שו"ע סימן תיט' סעיף א'
דיני תענית בראש חודש – שו"ע סימן תיח' סעיפים ג' – ה'
play3
דיני תענית בראש חודש – שו"ע סימן תיח' סעיפים ג' – ה'
הלכות ראש חודש – שו"ע סימן תיז' סעיף א'
play3
הלכות ראש חודש – שו"ע סימן תיז' סעיף א'
ראש חודש מותר בעשיית מלאכה
play3
ראש חודש מותר בעשיית מלאכה
ראש חודש – מה בעצם אנחנו חוגגים בו?
play3
ראש חודש – מה בעצם אנחנו חוגגים בו?
המנהגים בעניין ברכת ההלל בראש חודש
play3
המנהגים בעניין ברכת ההלל בראש חודש
נסך היין – השבת השמחה למקורה
play3
נסך היין – השבת השמחה למקורה
שעיר ראש חודש – הכפרה על מיעוט הירח ועל עצם ההדרגתיות שבבריאה
play3
שעיר ראש חודש – הכפרה על מיעוט הירח ועל עצם ההדרגתיות שבבריאה
סגולתם של ראשי חודשים
play3
סגולתם של ראשי חודשים
מנהגי ראש חודש
play3
מנהגי ראש חודש
קריאת ההלל בראש חודש היא בדילוג
play3
קריאת ההלל בראש חודש היא בדילוג
ברכת יעלה ויבוא
play3
ברכת יעלה ויבוא
מנהגי אמירת הלל לספרדים ולאשכנזים
play3
מנהגי אמירת הלל לספרדים ולאשכנזים
מצוות אמירת הלל
play3
מצוות אמירת הלל
שבע הלשונות יעלה ויבוא וכו' כנגד שבעה הרקיעים
play3
שבע הלשונות יעלה ויבוא וכו' כנגד שבעה הרקיעים
חודש שבט בחיינו
play3
חודש שבט בחיינו
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
play3
דין הזכרת יעלה ויבוא בברכת המזון
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
play3
מצוה להרבות בסעודת ראש חודש
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?