שירת הניצחון

שירת הים היא שירת הניצחון של עם ישראל מדור דור – מיציאת מצרים וקריעת ים סוף ועד לאחרית הימים" ככתוב "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לד' ויאמרו לאמר אשירה לד' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים"" ועד "נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך… תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך […]

כיצד אמירת שירת הים מוחלת עוונות ?

את 'שירת הים' – כותב המשנה ברורה (סימן נא ס"ק יז) – צריך לומר בשמחה" "וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים. והאומר בשמחה – מוחלין לו עוונותיו".כיצד ייתכן שאמירת פסוקים אלו בשמחה – גורמת למחילת עוונותיו של אדם?המדרש (תנחומא" וזאת הברכה" ז) מגדיר מיהו אדם רשע ומיהו אדם צדיק בהגדרות שאינן מקובלות כל כך […]

התייצבו וראו את ישועת ה'

עם של עבדים משוחררים יוצא ממצרים. חלפו להן ארבע מאות שנות גלות. תמו מאתיים ועשר שנות שעבוד קשה מנשוא. ששה ימים הולכים בני ישראל במדבר ביד רמה. "רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם". ענן ה' לפניהם יומם ועמוד אש לילה להאיר להם. ובאופק הרחוק – לפאתי מזרח קדימה – הארץ המובטחת" ארץ ישראל. אמנם רחוקה […]