קריאת שמע

את הפסוק 'שמע ישראל" ה' אלוהינו" ה' אחד' שאמרו בניו של יעקב" שמענו אנחנו פעם ראשונה ממשה רבנו. מאז הוא נשמע מפי דמויות כמו רבי עקיבא לפני שהוצא להורג בידי הרומאים או רועי קליין לפני שקפץ על הרימון. אבל לאמירת 'שמע ישראל' יש משמעות לא רק לרגעים שלפני המוות אלא גם" ואולי אפילו יותר" לרגעים […]