He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קריאת שמע

play3
קריאת שמע בלילה בזמן שחשים את ההעדר
קריאת שמע בלילה בזמן שחשים את ההעדר
מה קודם למה ? קריאת שמע או תפילה ?
play3
מה קודם למה ? קריאת שמע או תפילה ?
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
play3
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
play3
האדם צריך לקבל עול מלכות שמיים גם מתוך החושך שהוא מצוי בו והעדר המעשים הטובים
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
play3
מדוע צריך לקבל עול מלכות שמיים בקריאת שמע פעמיים בכל יום ?
כוונת מסירות נפש בקריאת שמע
play3
כוונת מסירות נפש בקריאת שמע
ברכות קריאת שמע נתקנו על חידושו המתמיד של העולם בכל יום
play3
ברכות קריאת שמע נתקנו על חידושו המתמיד של העולם בכל יום
play3
שמע ישראל ואמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
שמע ישראל ואמירת 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'
play3
ההבדל בין גילוי הבורא כאדון הכל ובין גילויו כמלך העולם
ההבדל בין גילוי הבורא כאדון הכל ובין גילויו כמלך העולם
play3
מה מקומו של הרע בעולם ?
מה מקומו של הרע בעולם ?
play3
קריאת שמע – הודעת האחדות שבין החומר והרוח ובין ההיסטוריה להנהגה
קריאת שמע – הודעת האחדות שבין החומר והרוח ובין ההיסטוריה להנהגה
play3
זהירות והתחדשות בקריאת שמע
זהירות והתחדשות בקריאת שמע
play3
מנחש ועד משיח
play3
קריאת שמע שחרית צריכה להיות כשהאדם מוכתר בתפילין
קריאת שמע שחרית צריכה להיות כשהאדם מוכתר בתפילין
play3
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק ב
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק ב
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מצוה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
מצוה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
play3
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק א
עניינו והכוונה הנצרכת בפסוק "שמע ישראל" – חלק א
play3
מה הגישה שממנה נגשים להתפלל?
מה הגישה שממנה נגשים להתפלל?
play3
אחרתי לתפילה והציבור עומד כבר בקריאת שמע, כיצד עלי לנהוג?
אחרתי לתפילה והציבור עומד כבר בקריאת שמע, כיצד עלי לנהוג?