He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קריאת התורה

play3
גזרת הגויים שלא לקרוא בתורה – ומה שיצא ממנה – ריבוי הלימוד של ישראל בנביאים ובכתובים
גזרת הגויים שלא לקרוא בתורה - ומה שיצא ממנה - ריבוי הלימוד של ישראל בנביאים ובכתובים
כמה פסוקים צריכים לקרוא לכל אחד – שו"ע סימן קלז' סעיפים ג' – ה'
play3
כמה פסוקים צריכים לקרוא לכל אחד – שו"ע סימן קלז' סעיפים ג' – ה'
אין מוציאין ספר תורה לקריאת פרשת המוספין
play3
אין מוציאין ספר תורה לקריאת פרשת המוספין
קריאת התורה והמפטיר בשבת
play3
קריאת התורה והמפטיר בשבת
"משה תקן לישראל שיקראו בתורה" – והרי משה מסר את התורה לישראל רק ביום מותו ?
play3
"משה תקן לישראל שיקראו בתורה" – והרי משה מסר את התורה לישראל רק ביום מותו ?
"נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקוראים בתורה"
play3
"נהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקוראים בתורה"
עמידה בזמן קריאת התורה
play3
עמידה בזמן קריאת התורה
play3
תקנת קריאת ארבע הפרשיות בחודש אדר
תקנת קריאת ארבע הפרשיות בחודש אדר
play3
הלכות קריאת התורה
play3
קריאת התורה
קריאת התורה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור