לשחוט את השה

מתחילת ספר שמות ועד עתה" בכל רצף המאורעות של הגאולה" עם ישראל היה פסיבי. עיקר התפקיד הוטל על משה ואהרון. הם באו ויצאו לפני פרעה" דיברו והיכו. גם הזקנים שצורפו אל משה ואהרון נשמטו אחד אחד" ומהעם נדרש רק להאמין. לשמוע" ולהשיב. וגם זה נתקל בקשיים – "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה".אמנם" […]