He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קרבן פסח

play3
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" – ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" - ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
קרבן פסח צריך להיות צלוי באש דווקא
play3
קרבן פסח צריך להיות צלוי באש דווקא
מדוע עשו בני ישראל רק פסח אחד במדבר ?
play3
מדוע עשו בני ישראל רק פסח אחד במדבר ?
החפזון באכילת קרבן הפסח
play3
החפזון באכילת קרבן הפסח
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
play3
מהו מדרש? ומהו משכו וקחו לכם
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
play3
ראשית הכניסה לעבודת ה' – בחפזון
סודו של קרבן פסח
play3
סודו של קרבן פסח
play3
מדוע ראה יצחק את עשו כממשיך דרכו ?
מדוע ראה יצחק את עשו כממשיך דרכו ?
play3
משמעות אמירת "פסח מצה ומרור" בפסח
משמעות אמירת "פסח מצה ומרור" בפסח
play3
"כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו"
"כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו"
play3
מדוע קרבן אהרן בחנוכת המשכן היה דווקא עגל ?
מדוע קרבן אהרן בחנוכת המשכן היה דווקא עגל ?
play3
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?
לו יתאפשר הדבר מצד המדינה, האם ניתן להקריב את קרבן הפסח ? במידה וכן מהם התנאים לכך ?
play3
קרבן הפסח – מרכזו של החג
קרבן הפסח – מרכזו של החג
play3
"ואכלתם אותו בחיפזון – פסח הוא לה'"
"ואכלתם אותו בחיפזון – פסח הוא לה'"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
החודש הזה לכם ראש חודשים
החודש הזה לכם ראש חודשים
play3
שחיטת השה – עזות דקדושה
שחיטת השה – עזות דקדושה
play3
"ואשא אתכם על כנפי נשרים"
"ואשא אתכם על כנפי נשרים"