קראים ורפורמים

חז"ל אומרים שתורה אמיתית שלמה היא תורה שבכתב ותורה שבעל פה" בבחינת "אחת דיבר אלהים שתים זו שמעתי"[1]. זו אמיתיות התורה" שלמות התורה" ואילו הקראוּת היא סילוף של דברי תורה ויש בה צד של מינות.ישנם כמה דברים שהקראים מחמירים בהם. למשל" הם אינם מדליקים אור שידלוק בשבת" אלא יושבים בחושך" ואינם מחממים מאכלי שבת. כתובה […]