"קדוש – לְעולם קיים!" (ומה שלהֶפך – להפך…)

דרשנים מספרים בחיוך, על עובר אורח שנקלע לבית הקברות היהודי של עיר אחת. להפתעתו, הוא הבחין שהכיתוב שעל גבי כל המצבות הוא כמעט זהה: "פה נטמן פלוני… בן 29 היה במותו"; "פה נטמנה אלמונית… בת 37 היתה במותה"; "פה נטמן… נלב"ע בגיל 34"; ועד כהנה וכהנה נפטרים, שכולם נפטרו, מסיבה מסתורית, בקיצור ימים ושנים.נרעש האיש, […]