"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" / נכון לעכשיו

בתפילת מוסף של יום הכיפורים אנו מזכירים את עבודתו של הכהן הגדול בבית המקדש, שבשיאה הקטרת הקטורת בקודש הקודשים. שמץ ממה שהתחולל במעמד נורא ונפלא זה כשהכהן הגדול נכנס לפני ולפנים אנו לומדים מרבי ישמעאל בן אלישע כדברי חז"ל: "אמר רבי אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים (בקודש הקודשים) וראיתי אכתריאל י-ה ד' […]

תורה ותפילה

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם [1]. מכאן מתבררים דברים יסודיים על עניין תורה ותפילה. התפילה אינה מתחילה מצדו הרגשי של האדם" חס ושלום. קודם כל יש מציאות של "ד' אלהים אמת"! בורא עולם ויוצר האדם מתגלה אל האדם ומשרה שכינתו עליו. המובן של תורה הוא פניית אלוהים אל האדם והדרכתו" ומתוך כך יש תפילה – […]