He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קדושת שביעית

play3
ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
play3
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
סחורה בפירות שביעית לעניין אתרוג והדס הקדושים בקדושת שביעית
סחורה בפירות שביעית לעניין אתרוג והדס הקדושים בקדושת שביעית
play3
השימוש המותר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
השימוש המותר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
קדושת פירות שביעית לעניין החזר חוב והוצאה לחו"ל
קדושת פירות שביעית לעניין החזר חוב והוצאה לחו"ל
play3
שימוש בפירות קדושת שביעית סיכה , הדלקה אוכל או צביעה
שימוש בפירות קדושת שביעית סיכה , הדלקה אוכל או צביעה
play3
האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל אכילת פירות שביעית ע"י גוי
האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל אכילת פירות שביעית ע"י גוי
play3
קדושת פירות שביעית ואיסור ספיחין – ממתי
קדושת פירות שביעית ואיסור ספיחין – ממתי
play3
קדושת שביעית בירקות ודרך אכילתם
קדושת שביעית בירקות ודרך אכילתם
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
עד כאן תוצאות חיפוש במדור