He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קדושת שביעית

Child shopping peppers in supermarket. Concept for buying fruits
play3
ילדים וקדושת שביעית – הילכו שניהם יחדיו? הרב שלמה אבינר
play3
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
play3
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
סחורה בפירות שביעית לעניין אתרוג והדס הקדושים בקדושת שביעית
play3
השימוש המותר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
קדושת פירות שביעית לעניין החזר חוב והוצאה לחו”ל
play3
שימוש בפירות קדושת שביעית סיכה , הדלקה אוכל או צביעה
play3
האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל אכילת פירות שביעית ע”י גוי
play3
קדושת פירות שביעית ואיסור ספיחין – ממתי
play3
קדושת שביעית בירקות ודרך אכילתם
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
חם באתר
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תמתי - תאומתי | הרב ראובן פיירמן | ארבעה נכנסו לפרדס
58 דקות
play3
בית המדרש
כבוד הורים של דמא בן נתינה | הרב אייל ורד
בין בחירה לגורל - פרשת פנחס | הרב אייל ורד | יד תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא
מידות הראיה אמונה | הרב ליאור לביא | יג תמוז תשפב
play3
בית המדרש
הרב מאיר טויבר 6
מנהיגות וקרבנות - המבנה המשונה של פרשת פנחס | הרב מאיר טויבר | יג תמוז תשפב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
אגדות החורבן | הרב דב ביגון | תשעה באב
נפש החיים | הרב דב ביגון
play3
בית המדרש
הרב שוהם גנוט
הנהגת המשפחה באופן הראוי: שיתוף | הרב שהם גנוט
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן FIX
תודעת שליחות היא אושר החיים | הרב ראובן פיירמן
52 דקות
play3
בית המדרש
הרב אשר בוחבוט FIX
"ויפגע במקום" - מה כמוס בביטוי הזה? | כיסופים למקדש | הרב אשר בוחבוט
37 דקות
דילוג לתוכן