He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קדושת שביעית

ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
play3
ילדים וקדושת שביעית. הילכו שניהם יחדיו?
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
קדושת פרות שביעית
play3
קדושת פרות שביעית
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
play3
מה דינם של קליפות פרי מהיתר מכירה?
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
play3
מה לעשות עם שאריות מזון שיש בהם קדושת שביעית?
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
play3
קדושת פרות שביעית והאם יש מצווה באכילתם
האם מותר לאצור פירות שביעית
play3
האם מותר לאצור פירות שביעית
סחורה בפירות שביעית לעניין אתרוג והדס הקדושים בקדושת שביעית
play3
סחורה בפירות שביעית לעניין אתרוג והדס הקדושים בקדושת שביעית
השימוש המותר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
השימוש המותר בפירות הקדושים בקדושת שביעית
קדושת פירות שביעית לעניין החזר חוב והוצאה לחו"ל
play3
קדושת פירות שביעית לעניין החזר חוב והוצאה לחו"ל
שימוש בפירות קדושת שביעית סיכה , הדלקה אוכל או צביעה
play3
שימוש בפירות קדושת שביעית סיכה , הדלקה אוכל או צביעה
האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל אכילת פירות שביעית ע"י גוי
play3
האם יש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל אכילת פירות שביעית ע"י גוי
קדושת פירות שביעית ואיסור ספיחין – ממתי
play3
קדושת פירות שביעית ואיסור ספיחין – ממתי
קדושת שביעית בירקות ודרך אכילתם
play3
קדושת שביעית בירקות ודרך אכילתם
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
play3
איסור סחורה והפסד בפירות הקדושים בקדושת שביעית
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן
'יהדות בקטנה' – חג הסוכות: הרב חגי לונדין
'יהדות בקטנה' - חג הסוכות: הרב חגי לונדין