איך להתפלל בלי לצער אחרים

אברהם אבינו היה באמצע התפילה כאשר ראה אורחים" והוא הפסיק את תפילתו כדי לגמול להם חסד. קל וחומר שאנו לא נבוא לבית הכנסת ונגרום צער לזולת" חס וחלילה. אם הנך שליח ציבור" אל תתפלל זמן יותר ארוך מן המקובל" ולא מהר יותר מן המקובל. אל תגרום "טירחא דציבורא". אם הנך מאריך" אתה גורם לחלק מן […]