He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קבלת שבת

play3
זמן קבלת שבת לפי מרן ה'שולחן ערוך' – 40 דקות לפני השקיעה
זמן קבלת שבת לפי מרן ה'שולחן ערוך' - 40 דקות לפני השקיעה
קומי אורי כי בא אורך
play3
קומי אורי כי בא אורך
לא להמתין לשיר על הטוב העתידי – שירו מעתה !
play3
לא להמתין לשיר על הטוב העתידי – שירו מעתה !
"שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה" ההנהגה הניסית של ה' העתידה  לבוא
play3
"שירו לה' שיר חדש כי נפלאות עשה" ההנהגה הניסית של ה' העתידה לבוא
כשהכל בעולם יהיה בסדר ושליו .. אז תגיע המלחמה האחרונה
play3
כשהכל בעולם יהיה בסדר ושליו .. אז תגיע המלחמה האחרונה
מלחמת גוג ומגוג
play3
מלחמת גוג ומגוג
"שירו לה' שיר חדש" – מהו השיר החדש ?
play3
"שירו לה' שיר חדש" – מהו השיר החדש ?
play3
מדוע במזמור של קבלת שבת שהוא זמן שמח מופיעים פסוקים של תוכחה ?
מדוע במזמור של קבלת שבת שהוא זמן שמח מופיעים פסוקים של תוכחה ?
play3
אין בכל השבוע שעה מקודשת כשעת קבלת שבת
אין בכל השבוע שעה מקודשת כשעת קבלת שבת
play3
דיני התפילה בערב שבת וקבלת שבת
דיני התפילה בערב שבת וקבלת שבת
play3
כניסת שבת בחורף
כניסת שבת בחורף
play3
מזמור לדוד הבו לה' בני אלים
מזמור לדוד הבו לה' בני אלים
play3
תפילת מנחה ותוספת שבת
תפילת מנחה ותוספת שבת
play3
מנהג אמירת ששת המזמורים בקבלת שבת
מנהג אמירת ששת המזמורים בקבלת שבת
play3
"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון"- למה דווקא הודאה ?
"טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון"- למה דווקא הודאה ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות