Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קביעת עיתים לתורה

פרשת משפטים – ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו – הרב יורם אליהו
play3
פרשת משפטים – ההתפרטות שאחרי הכללים שבפרשת יתרו – הרב יורם אליהו
ללמוד ולהקיף את כל התורה  ? איך עושים את זה בפועל
play3
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
play3
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
לקבוע עתים לתורה בלילה – שו”ע סימן רלח’ סעיפים א,ב
play3
לקבוע עתים לתורה בלילה – שו”ע סימן רלח’ סעיפים א,ב
תשובה אל התורה
play3
תשובה אל התורה
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו”ע סימן קנד’ סעיפים יד’ , טו’
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו”ע סימן קנד’ סעיפים יד’ , טו’
העצה וההצלה מהשתקעות בצדדים הטכניים של החיים – קביעת עיתים לתורה
play3
העצה וההצלה מהשתקעות בצדדים הטכניים של החיים – קביעת עיתים לתורה
מדוע נתקן סדר ‘מה נשתנה’ שלא כסדר הראוי?
play3
מדוע נתקן סדר ‘מה נשתנה’ שלא כסדר הראוי?
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
play3
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
play3
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
קביעת עיתים לתורה דבר יום ביומו – היסוד הרוחני של הבית הישראלי
play3
קביעת עיתים לתורה דבר יום ביומו – היסוד הרוחני של הבית הישראלי
“עשה תורתך קבע” קביעות מורה על חשיבות
play3
“עשה תורתך קבע” קביעות מורה על חשיבות
לקבוע עיתים לתורה בלילה
play3
לקבוע עיתים לתורה בלילה
“מהותה של תורה היא קביעותה”
play3
“מהותה של תורה היא קביעותה”
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
play3
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
חייב כל אדם מישראל לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
play3
חייב כל אדם מישראל לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
לילך מבית הכנסת לבית המדרש
play3
לילך מבית הכנסת לבית המדרש
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
play3
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב