He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: קביעת עיתים לתורה

play3
ללמוד ולהקיף את כל התורה  ? איך עושים את זה בפועל
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
play3
ללמוד ולהקיף את כל התורה ? איך עושים את זה בפועל ? ותקופת אנשי כנסת הגדולה
לקבוע עתים לתורה בלילה – שו"ע סימן רלח' סעיפים א,ב
play3
לקבוע עתים לתורה בלילה – שו"ע סימן רלח' סעיפים א,ב
תשובה אל התורה
play3
תשובה אל התורה
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו"ע סימן קנד' סעיפים יד' , טו'
play3
דיני תשמישי קדושה ונרות בית הכנסת – שו"ע סימן קנד' סעיפים יד' , טו'
העצה וההצלה מהשתקעות בצדדים הטכניים של החיים – קביעת עיתים לתורה
play3
העצה וההצלה מהשתקעות בצדדים הטכניים של החיים – קביעת עיתים לתורה
מדוע נתקן סדר 'מה נשתנה' שלא כסדר הראוי?
play3
מדוע נתקן סדר 'מה נשתנה' שלא כסדר הראוי?
play3
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
התחנה הבאה אחרי בית הכנסת – בית המדרש
play3
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
משה רבנו – כל ימיו ודיבורו – תורה
play3
קביעת עיתים לתורה דבר יום ביומו – היסוד הרוחני של הבית הישראלי
קביעת עיתים לתורה דבר יום ביומו – היסוד הרוחני של הבית הישראלי
play3
"עשה תורתך קבע" קביעות מורה על חשיבות
"עשה תורתך קבע" קביעות מורה על חשיבות
play3
לקבוע עיתים לתורה בלילה
לקבוע עיתים לתורה בלילה
play3
"מהותה של תורה היא קביעותה"
"מהותה של תורה היא קביעותה"
play3
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
חייב כל אדם מישראל לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
חייב כל אדם מישראל לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה
play3
לילך מבית הכנסת לבית המדרש
לילך מבית הכנסת לבית המדרש
play3
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
עשה תורתך קבע ,אמור מעט ועשה הרבה – שיעור מספר 11
play3
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש
ללכת מבית הכנסת לבית המדרש