התחדשות בשבט.

חג האילנות" ראשוני הממהרים כבר פורחים" והטבע שולח קרני התעוררות ראשונים שעוד ילכו ויתעצמו באביב.אמנם" על פי השוואת הפסוק" כי האדם עץ השדה" יש בו בזמן הזה גם התבוננות פנימה" אל יסוד הצמיחה וההתחדשות של האדם עצמו. או אל יסוד הצמיחה של האילן באדם עצמו.למי אנו דומים? על פי סדר הבריאה – לחי. ואם כן […]

ניגון העולם

מפגשים עם לבו של הטבעאפשר יהיה להפסיק לפחד מנחשים! הפרשה מבטיחה שאצלנו הם לא יכישו "והשבתי חיה רעה מארצכם". על אף שהפחד מנחשים הוכח כפחד גנטי" הסכנה שבהם היא נגזרת בלעדית של הבחירה שלנו "אם בחוקותי…".הנחש הוא לא הערני היחיד לתנודות הרוחניות שלנו. אצלנו" אפילו האדמה בהיותה אדמת קודש" קשובה לרחשי לבנו. היא שליחה נאמנה […]