צמיחה מתוך משבר

הגמרא במסכת שבת(פז א) מלמדת"ש"שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמו. הוסיף יום אחד מדעתו (לימי ההגבלה)"ופירש מן האישה"ושבר את הלוחות". שבירת הלוחות נראית לנו באופן פשוט כמצב של דיעבד" דבר שקרה מתוך החטא של מעשה העגל. אך הרב קוק זצ"ל בעין אי"ה (שבת ח"ב) "מעמיק ומלמד שאומנם מצד גבוה" מצד הקב"ה" אין שום […]

מתחזקים מתוך המשברים / נכון לעכשיו

משה רבינו אוהב ישראל הגדול ומושיעם" בראותו כיצד פרעה מכביד עולו על ישראל בא בטענה לד' יתברך" "למה הרעתה לעם הזה" למה זה שלחתני" ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הֵרע לעם הזה" (שמות ה'" כב'-כ'). והשי"ת מדבר אליו משפט על שהקשה לדבר" ככתוב "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ד' "(ו'" ב') – […]