אַבְרָהָם אָבִינוּ בַּחֲנוּת הַצַּלָּמִים

תרח אבי אברהם היה עובד ע"ז ובעל חנות צלמים" כך מספר מדרש רבה . יום אחד שם תרח את אברהם למכור בחנותו במקומו. בא אדם לרכוש פסל" שאלו אברהם" בן כמה אתה? אמר לו: בן חמישים או שישים" אמר לו אברהם: אוי לאדם בן שישים שרוצה לסגוד לפסל בו יומו. התבייש האיש והלך. אח"כ באה […]