ציצית

בסיום פרשתנו מופיעה מצוה חדשה שלא שמענו עליה קודם. מתוך הזעזוע הגדול של מעשה המרגלים" זוכים לחידוש מצוה" "כי לא יטוש ד' עמו ונחלתו לא יעזוב". הציצית היא בגד המיוחד לישראל" וקדושת ישראל מתגלה אף בתלבושתם. מתוך הכלל היסודי של "כי יעקב בחר לו יה" העשוי פרטים פרטים" נפגשים בבגדו של האדם" העשוי חוטים חוטים […]