החרדים והציונות

שאלה: מדוע החרדים לא מחשיבים את מדינת ישראל? הם נלחמים על השבת ועלהתורה – וחיים בסתירה?!תשובה: כלל גדול" לא יעסוק אדם בביקורת על אחרים אלא על עצמו. ביקורת עלאחרים זה קל. יש שימוש מליצי בהלכה "כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעיעצמו" (נגעים ב ה). לכן וידוי הוא בגוף ראשון: אשמנו" ולא בגוף שני:אשמתם" ולא בשלישי […]