ציון במשפט תיפדה / נכון לעכשיו

חז"ל דורשים את הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ד' היא אוצרו" (ישעיה לג ו) על ששה סדרי משנה: אמונת – זה סדר זרעים" עתיך – זה סדר מועד" חוסן – זה סדר נשים" ישועות – זה סדר נזיקין" חכמת – זה סדר קודשים ודעת – זה סדר טהרות (שבת לא א).הרב […]