סיפורים על מקבצי נדבות רמאים

בגמרא" ברמב"ם ובשולחן ערוך נפסק שאם אדם מבקש נדבה" בודקים אם אינו רמאי. ורק אם מבקש לאכול" נותנים לו בלי לבדוק" שאולי הוא על סף מוות מרעב" וזה פיקוח נפש.אמנם" באופן כללי" אדם הוא בחזקת כשר עד שיוכח ההפך" אך כאן זה להפך" הוא בחזקת רמאי" עד שיוכח שהוא כשר" כיוון שיש הרבה מאוד רמאים. […]