He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: צדקה

בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
play3
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
"כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"
play3
"כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
play3
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
play3
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
מדרגות בנותני צדקה
play3
מדרגות בנותני צדקה
"לכל מאן דבעי ?!! "  – מי ראוי ליטול צדקה ?
play3
"לכל מאן דבעי ?!! " – מי ראוי ליטול צדקה ?
שמונה המעלות שבצדקה
play3
שמונה המעלות שבצדקה
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
play3
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
צדקה ומעשר כספים
play3
צדקה ומעשר כספים
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
play3
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
play3
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
הפסדים בקו'  – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
play3
הפסדים בקו' – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
העוני הצדק והצדקה
play3
העוני הצדק והצדקה
מנהג "קמחא דפיסחא"
play3
מנהג "קמחא דפיסחא"
סגולות של '1-800', דהיינו 'תרמתי ונושעתי' למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?
play3
סגולות של '1-800', דהיינו 'תרמתי ונושעתי' למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?