Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: צדקה

בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
play3
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
“כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים”
play3
“כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים”
“מתן אדם ירחיב לו” – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
play3
“מתן אדם ירחיב לו” – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
play3
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
מדרגות בנותני צדקה
play3
מדרגות בנותני צדקה
“לכל מאן דבעי ?!! ”  – מי ראוי ליטול צדקה ?
play3
“לכל מאן דבעי ?!! ” – מי ראוי ליטול צדקה ?
שמונה המעלות שבצדקה
play3
שמונה המעלות שבצדקה
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
play3
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
צדקה ומעשר כספים
play3
צדקה ומעשר כספים
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
play3
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
לקט, שכחה ופאה
play3
לקט, שכחה ופאה
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
play3
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
הפסדים בקו’  – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
play3
הפסדים בקו’ – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
העוני הצדק והצדקה
play3
העוני הצדק והצדקה
מנהג “קמחא דפיסחא”
play3
מנהג “קמחא דפיסחא”
סגולות של ‘1-800’, דהיינו ‘תרמתי ונושעתי’ למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?
play3
סגולות של ‘1-800’, דהיינו ‘תרמתי ונושעתי’ למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?
חם באתר
Shape-7
בית המדרש
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ”ב
מגילת רות 2 | הרב אייל ורד | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
אורות הקודש | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
יום ירושלים | הרב שהם גנוט | אייר תשפ”ב
יום ירושלים | הרב שהם גנוט | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ”ב
אורות התורה ז | הרב צבי נחשוני | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
יום ירושלים | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
יום ירושלים | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מידות הראיה אהבה | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב