He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: צדקה

play3
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
play3
סגולת הצדקה להשלמת נפש הנותן
"כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"
play3
"כי לא על צדקתינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים"
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
play3
"מתן אדם ירחיב לו" – על צדקה ובחירה. מעשה באבא יודן ואשתו
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
play3
המאכזב את העניים המצפים לצדקה הרי זה כאילו שופך דמים
מדרגות בנותני צדקה
play3
מדרגות בנותני צדקה
play3
"לכל מאן דבעי ?!! "  – מי ראוי ליטול צדקה ?
"לכל מאן דבעי ?!! " – מי ראוי ליטול צדקה ?
play3
שמונה המעלות שבצדקה
play3
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
מי חייב לתת צדקה ומי ראוי לקבלה ?
play3
צדקה ומעשר כספים
צדקה ומעשר כספים
play3
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
פתיחה להלכות צדקה האם צדקה היא צדק או רחמים ?
play3
לקט, שכחה ופאה
play3
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
האם עדיף לתת מעשר לישיבה- החזקת התורה, או לארגון שמסייע לעניים- צדקה ?
play3
הפסדים בקו'  – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
הפסדים בקו' – תרומות למוסדות שחלק מועט בלבד נזקף לפעילותם
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
העוני הצדק והצדקה
העוני הצדק והצדקה
play3
מנהג "קמחא דפיסחא"
מנהג "קמחא דפיסחא"
play3
סגולות של '1-800', דהיינו 'תרמתי ונושעתי' למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?
סגולות של '1-800', דהיינו 'תרמתי ונושעתי' למיניהן, האם זה נכון שבעקבות תרומה לצדקה עלי לצפות לישועה ? האם זה נחשב לי שקיימתי מצוות צדקה ?