צבא זו זכות

דע שיש לנו אויבים" מסביר המהר"ל מפראג בספר גבורות ד' (רלו') ביחס ללבן שביקש לעקור את הכל ולחסל את יעקב אבינו" על אף שהוא לא עולל לו שום רעה אלא אדרבה רק טובה" התחתן עם בנותיו" עבד במסירות עבורו" והפך אותו לעשיר. אלא" אומר המהר"ל" וכן הגאון מווילנא בפרושו על ההגדה" השנאה אינה בגלל איזו […]

יומנו של בעל תשובה

יום ו אני בטרמפיאדת הבסיס בדרכי הביתה לחופשת השבת. אווירת יום הדין שוררת לאורכו של טור החיילים הממתינים בתור שעה שנערי הרס"ר וש'" בראשם משפילים מבטם אל נעלי החיילים ומשם עד ראשיהם ובודקים בציציותיהם. אימת השין-גימלים מחניקה את טבעיות החיים ומשביתה שחוק מעל פני הבריות" שעה שהם מהלכים אנה ואנה וסוקרים את טור הממתינים" הנושאים […]