He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פת הבאה בכיסנין

על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים  יד' – טז'
play3
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים יד' – טז'
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים  יא' – יג'
play3
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים יא' – יג'
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים  ח' – י'
play3
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים ח' – י'
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים  ה' – ז'
play3
על איזה מיני פת מברכין – שו"ע סימן קסח' סעיפים ה' – ז'
ברכת מאכלי בצק מיוחדים
play3
ברכת מאכלי בצק מיוחדים
טעמי תקנת נטילת ידיים לסעודה וקדושת האוכלים
play3
טעמי תקנת נטילת ידיים לסעודה וקדושת האוכלים
דיני נטילת ידיים לסעודה
play3
דיני נטילת ידיים לסעודה
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
בית המדרש
סוכות -להרגיש קצת לא בבית – הרב חגי לונדין
סוכות -להרגיש קצת לא בבית - הרב חגי לונדין
play3
מגזין
פייטנים, זמרים וראש העיר: מחרוזת מיוחדת מסוכתו של ראש עיריית ירושלים
פייטנים, זמרים וראש העיר: מחרוזת מיוחדת מסוכתו של ראש עיריית ירושלים
Shape-7
מוזיקה
'לחיים טיש סוכות': מקבץ מרענן של מיטב שירי החג
'לחיים טיש סוכות': מקבץ מרענן של מיטב שירי החג
Shape-7
מוזיקה
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר
אמת, אמת: שיר חדש ונוגע של יעקב סינגר