"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

פרשה ונפש בחבלי משיחשיחות הרב אלישע וישליצקי זצ"ל לפרשת השבוע"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"שיחה לפרשת תרומה ויקחו לי תרומה. השבת אנו קוראים את הפסוקים הבאים: "דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה מֵאֵת כָּל אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ תִּקְחוּ אֶת תְּרוּמָתִי ".למילה 'לי' יש אמירה ברורה, במיוחד בדור הזה של חבלי משיח. אבל ברמה המהותית, […]

ועשו לי מקדש

ועשו לי מקדש נאמר בספרי (בהעלותך סי' צב)" "בכל מקום שנא' לי" קיים לעולם ולעולמי עולמים". ואנו" שחרב בית מקדשנו קרוב לאלפיים שנה" ומצפים מאוד לבניינו" תוהים האם יש לנו אפשרות כלשהי להרגיש במשהו את אותו גודל של הופעתו" את השראת השכינה הגדולה שהייתה בו ואת המעמדים הגדולים של הקרבת הקורבנות" גם כשאינו קיים עדיין?בתפילת […]

ועשית מנורת זהב טהור

(לא) וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה יְרֵכָהּ וְקָנָהּ גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ מִמֶּנָּה יִהְיוּ: רש"י"מקשה תעשה המנורה. שלא יעשנה חוליות" ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים" ואחר כך ידביקם כדרך הצורפין" שקורין שולדי"ר בלעז" אלא כולה באה מחתיכה אחת" ומקיש בקורנס וחותך בכלי האמנות ומפריד הקנים אילך ואילך: "מקשה"-תרגומו "נגיד"" לשון המשכה" שממשיך את […]

כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ

אדם הקורא את פרשת תרומה עלול להרגיש כמי שעומד מבחוץ" ומביט על דבר שאינו שייך כל כך לחייו. יש כאן סדרנות חשובה" טכנית כביכול" של מידות וחומרי המשכן וכליו" שתשמש גם בעתיד לכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו. טוב שהכל כתוב לכשנצטרך" אבל התחושה היא שהדברים לא ממש נוגעים לחיינו. אך מצד האמת" דווקא בפרשה זו […]

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם – וכן תעשו

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה ח). מפרש רש"י: ועשו לשמי בית קדושה. בית שהקדושה והשכינה מתגלה בו. המשכן ובית המקדש אינם רק בית קדושה לכלל ישראל ולעולם כולו" אלא כל אדם ואדם הוא בבחינת "בית מקדש"" וצריך לבנות את עצמו ולשמור על עצמו כשם שבנו את המשכן והמקדש" וכדברי ר' חיים מוולוזין זצ"ל: […]

הדהוד סימפתטי – לפרשת תרומה

ישנם כלים מוזיקליים כסיטאר" סארוד" לירה כרתית" ורבאב אפגני" בהם ישנו שימוש בשני סוגי מיתרים" ראשיים וסימפתטיים. המיתרים הסימפתטיים מתוחים ומכוונים לפי תווים מסוימים על הכלי" אך אין פורטים עליהם ישירות" אלא מתנגנים הם מאליהם" כתגובה לפריטת הנגן על מיתר ראשי. למשל בכלי ההודי העתיק סראנגי" ישנם שלושה מיתרים ראשיים עליהם מנגנים בקשת ככינור" ולעומתם […]

ושכנתי בתוכם – חינוך לשכינה ביניהם

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם (שמות כה"ח). ידועה שאלתם של חז"ל" שהיה צריך לומר הכתוב 'בתוכו'" ולמה נאמר 'בתוכם'? אלא" בא ללמד שהציווי הוא שהשכינה תשרה בתוך כל אחד ואחד מישראל.על כך אומר בעל הנתיבות שלום: "וזה ציווי התורה" ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" שהוא נצחי ונוהג לדורות" שהחובה על יהודי להתקדש עד שבו בעצמו […]

האמון הבסיסי והאמון האלוקי – חלק א

האמון בנישואין מתחיל בביטחון שיש לבני הזוג אחד בשני. הביטחון במבט הפונה פנימה ולא החוצה" במרחב הזוגי המשותף רק לזוג בלבד ולא לאיש מלבדם וב"דובר אמת בלבבו". האמון הוא העוגן שעליו נשענת מערכת היחסים הזוגית. את האמון הבסיסי ניתן להמשיל לקירות הבית" שרק בקיומם ניתן להגדיר את המרחב המצוי פנימה. לכן" זוג שיש ביניהם אמון" […]

בין "שלם" ל"שבור"…

שלושה מכלי המשכן הנזכרים בפרשתנו הם – הארון" השולחן" ומזבח הנחושת. התבוננות במידותיהם מגלה" שמידותיו של הארון היו כולן 'שבורות'" כנאמר(בראשית כה י) – "ועשו ארון עצי שיטים" אמתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו". מידותיו של המזבח לעומתו" היו כולן שלמות" כנאמר (שם כז א) – "ועשית את המזבח… חמש אמות אורך […]

איזה יופי

קצת מוזר לקרוא את פרשת תרומה. אנו רגילים להתייחס לפאר ולאסתטיקה כדברים זניחים ואפילו מפריעים לעבודה הרוחנית והנה" פרשה שלמה (ואפשר לצרף לכך עוד שתי פרשיות: ויקהל-פקודי) מוקדשת כולה לאסתטיקה החיצונית של כלי המקדש. למה חשוב כמה זהב יש במנורה? ומדוע נצרך פירוט כל כך מסיבי של קרשי המשכן? בקטלוגים של איקאה אין תיאורי מפרט […]