בִּגְדֵי קֹדֶשׁ

"וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת" " "למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין ". והרי זה דבר תמוה" כיצד לבישת בגדי הכהונה ביכולתה לכפר על דברים חמורים כל כך שציינו חז"ל בהמשך המדרש: שפיכות דמים" ג"ע" הרהור הלב" גסות רוח" לשון הרע" ע"ז" דינים […]

בגדי כהונה מכפרין

"למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה? לומר לך" מה קרבנות מכפרין" אף בגדי כהונה מכפרין"2 . מדרש זה הוא דבר פלא! כיצד לבישת הכהן בגדי קודש" מועילה לכפרת עוונותינו? מלבושי הנפש נקראים מידות" ומלבושי הגוף נקראים מדים. כאשר צווה ה' על מלבושי-הכהנים החיצוניים – המדים" עיקר הכוונה היתה להורותם דעת איך ילבישו את נפשם […]

משמעות הבגדים בנישואין לפרשת תצוה

משמעות הבגדים בנישואין לפרשת תצוה "ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת".ה' מצווה את משה לפנות אל "חכמי לב"" שיש בהם רוח חכמה מאת ה'" שיכינו את בגדי הקודש.מכינים אותם חכמי לב עם רוח ה'. חכמה עם לב ורגש. צריך שיהיה בבד העשוי מחומר" גם רוח הקודש. חכמה ולב גם יחד.מה פשרם של הבגדים הללו?הכהן […]