"ותכהינה עיניו" – על העיוורון

בשנה שעברה הזדמנה לי חוויה מיוחדת, הנחיתי סדרת סדנאות כתיבה בספרייה לעיוורים ולבעלי לקויות ראיה. דמיינו לעצמכם שולחן ארוך סביבו שנים עשר אנשים שמשתוקקים לכתוב את מה שאינם יכולים לראות. כל אחד כותב במכשיר מיוחד משלו, מחשבים קוליים, מקלדות בכתב ברייל, ועוד שפע של המצאות שמאפשרות לקרוא ולכתוב. וזוהי רק ההתרחשות הגלויה. מתחת לשולחן יש […]

המאבק בין יעקב לעשו

נאמר על יעקב ועשו "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים" (בראשית כה כז). מסביר רש"י: כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם" כיון שנעשו בני שלוש עשרה זה פרש לבתי מדרשות וזה פרש לעבודה זרה" זה היה "איש יודע ציד […]

ווַיֵּעָתֶר לוֹ ה'

"וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ ה' וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ" .מבאר רש"י: " לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ – זה עומד בזוית זו ומתפלל" וזו עומדת בזוית זו ומתפללת. וַיֵּעָתֶר לוֹ – לו ולא לה" שאין דומה תפלת צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק (יבמות סד.)" לפיכך לו ולא לה." דברי רש"י במבט […]

מדוע רצה יצחק לברך את עשו?

שאלה מרכזית בפרשה היא" מדוע רצה יצחק לברך את עשו" וכי באמת לא ידע מיהו עשו" האם היה לו קשה כל-כך לראות את ההבדל בין יעקב האיש התם יושב האוהלים" לבין עשו שהיה איש יודע ציד? תירוצים רבים נאמרו לשאלה זו" וגם הרב קוק זצ"ל ביאר סוגיה זו בדרוש העשרים ותשענ בספרו 'מדבר שור'.הרב מזכיר […]

פשטות

דבר תורה קצר לפרשת תולדות פרשת תולדות מפגישה אותנו עם יצחק ורבקה – אנשי השדה. חכמים מתבטאים 'שאברהם נקרא הר ויצחק נקרא שדה'. אברהם אבינו עלה על פסגת הר שאף אחד לא כבש לפניו; פרץ דרך חדשה.יצחק לעומת זאת הוא איש שדה. הוא ממשיך בטבעיות את דרכו של אברהם. שדה הוא שטח מישורי שלא צריך […]

וַיִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו

חבל שאנשים הם לא כמו שטר כסף כי אז ניתן היה להעמידם מול אור השמש ולראות מי אמיתי ומי מזויף" תחבולה זו שהמציאו בני אדם לבדוק כשרותו של שטר כסף על ידי שיקופו אל מול האור" היא משל רב ערך להבין דרכו כיצד יוכל אף האדם לתהות על קנקנו שלו ולדעת האם הוא מזויף או […]

וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם

"וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם ישֵׁב אֹהָלִים" . תם" אין הכוונה 'פתי מאמין לכל דבר'" אלא ששלם הוא בליבו עם ה' אלוקיו. הוא מאשר בחייו את אמונתו שהעולם הוא מקום אלוקי" ושדבר ה' הוא הסדר הפנימי של המציאות. הוא "ישֵׁב אֹהָלִים"" נע בין אוהל שם לאוהל עבר " ספון בבתי מדרשותיהם של אברהם ויצחק" העיקר לספוג דעת […]

לאט לאט

דבר תורה קצר לפרשת תולדות בפרשת 'תולדות' מלמדים אותנו חז"ל שעשיו נקרא כך כי נולד שעיר ומגודל – 'עשוי'" שלם. התרבות 'העשווית' היא תרבות התובעת שלמות מיידית – הכול עכשיו: שלום עכשיו" החזרת החטופים עכשיו ואפילו משיח עכשיו. יעקב לעומתו הוא "איש תם יושב אהלים" – האידיאל הישראלי הוא אהל" מצב ארעי" ההבנה כי קיימת […]

אנשי השדה

פרשת תולדות מפגישה אותנו עם אישיותם של יצחק ורבקה. חכמים מתבטאים 'שאברהם נקרא הר ויצחק נקרא שדה'. אברהם אבינו הוא פורץ דרך חדשה. עולה על פסגת הר שאף אחד לא כבש לפניו; אברהם נקרא 'עברי' כי 'כל העולם מעבר אחד והוא מהעבר השני'.יצחק לעומת זאת הוא איש שדה. הוא ממשיך בטבעיות את דרכו של אברהם. […]

הקול קול יעקב

הקול קול יעקב (בראשית כז כב). רש"י מפרש: "שמדבר בלשון תחנונים: קום נא" אבל עשו בלשון קנטוריא דיבר: יקום אבי".אישיותו של האדם ניכרת מסגנון דיבורו – כיצד הוא מדבר אל כל אדם ובפרט אל אביו ואמו שמצווה לכבדם" ואכן יצחק אבינו ע"ה ידע להבחין בסגנון הדיבור בין יעקב הצדיק לעשיו הרשע.הרמב"ן" באיגרת שכותב לבנו" מדריך […]