" כְּבִרְכַּת ד' אֱ-לֹהֶיךָ אֲשֶׁר נָתַן לָך"

שיחה לפרשת ראה התשע"חהמקום אשר יבחר ד'השבת, פרשת ראה היא גם א' ר"ח אלול. במפגש בין חודש הרחמים לבין שבתות הנחמה, טבעי לעסוק בירושלים ובמשמעויות הקשורות אליה. אומרת התורה: "כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ד' אֱ-לֹהֵיכֶם מִכָּל שִׁבְטֵיכֶם לָשׂוּם אֶת שְׁמוֹ שָׁם לְשִׁכְנוֹ תִדְרְשׁוּ וּבָאתָ שָׁמָּה" . המקום, בה"א הידיעה, הוא רק זה שה' […]

פרשת ראה

שלוש הפרשיות הראשונות של חומש דברים מהוות שלישיה אחת: ישראל" תורה ומצוות. זהו הסדר היהודי" שאי אפשר בלעדיו. ראשית לכל היא העובדה האלוקית של כלל ישראל" בפרשת דברים. ועצם הוויתם של ישראל מתגלה בארץ ישראל" "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". מתוך כך מגיעים לפרשת ואתחנן שעניינה תורה. ומתוך הכלל של האמונה שבפרשת ואתחנן" נמשכים […]

לבחור בטוב

דבר תורה קצר לפרשת ראהפרשת ראה" כמו חודש אלול" היא פרשה של בחירה חופשית.במדבר אין הרבה בחירה חופשית. ההנהגה היא שמימית – לחם מן השמים" עמוד אש ועמוד ענן. כאשר מתקרבים לארץ ישראל צריך עם ישראל לבחור בין הברכה שעל הר גריזים לבין הקללה שעל הר עיבל.אנשים לא אוהבים בחירה חופשית. ישנם כאלה שמאד רוצים […]

לראות את הברכה

ראה אנכי נותן לפניכם ברכה." זאת אומרת" הברכה כשהיא לעצמה לא די בה" צריכים ל ר א ו ת אותה" להרגישה" ולהכירה". מדייק הרב שלמה זוין זצ"ל בספרו לתורה ולמועדים בפרשתנו. כך הוא מבאר גם את הפסוק בהפטרה "הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך.. ושמתי כדכד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ" (ישעיה" נד). […]

ראה! / ממשנת הרצי"ה

ככל שמתקרבים לארץ ישראל" כך מתקרבים יותר לשלמות" לבריאות ולקוממיות של האומה הישראלית" ומתגלה יותר הכלל כגוף אחד" כמציאות אחת. כל אחד ואחד מאִתנו הוא חלק של כלל ישראל המתגלה בפרטיו" כשם שהתורה בכלליותה מתגלה בכל פרטיה ודקדוקיה. בארץ ישראל מופיע עַם ישראל כמציאות אחת" כאורגניזם אחד" כחיוניות אחת. דבר זה מתגלה גם בסגנון הדיבור […]

אור ויקר – היחיד והיחד

ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה… ונתת את הברכה על הר גריזים (דברים יא).שואל הכלי יקר מדוע פתח הפסוק בלשון יחיד "ראה"" ועבר ללשון רבים "לפניכם"? ומשיב הכלי יקר: הגמרא בקידושין (מ ע"א) – "לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם כולו במצב שקול" חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצוה אחת" הכריע את כל העולם […]