הרב ערן טמיר

מי מפחד ממחלוקת?מחלוקתו של קורח המובאת בפרשתנו" מהווה 'סמל ודוגמא' למחלוקת שלילית אשר ממנה יש להתרחק" ומוגדרת כהגדרתם של חז'ל – 'מחלוקת שאינה לשם שמים'" כנאמר במשנה במסכת אבות (ה" יז) – "כל מחלוקת שהיא לשם שמים – סופה להתקיים" ושאיננה לשם שמים – אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת לשם שמים – זו מחלוקת הלל […]

צדיק טוב וצדיק שאינו טוב

אדם צדיק הוא אדם שזכויותיו מרובות מעוונותיו. אדם שעסוק תמיד בלעשות את רצון ה'. האם יכול להיות צדיק שאינו טוב?את השאלה המפתיעה הזאת שואלת הגמרא" ועונה שאכן כן. יש צדיק שהוא לא טוב. מיהו אותו צדיק? "טוב לשמים ורע לבריות – זהו צדיק שאינו טוב". מדובר באדם שהוא לא טוב לבריות. אבל איך יכול להיות […]

אש המחלוקת

דבר תורה קצר לפרשת קרח התורה מתארת שני עונשים שבהם נענשו קורח ועדתו: הראשון הוא הבליעה באדמה" והשני היא האש שיצאה ושרפה את מאתים וחמישים מקטירי הקטורת. המחלוקת יוצרת שתי השלכות: הראשונה היא אובדן היציבות" כאשר כל כוח מושך לכיוונו" הקרקע נשמטת מתחת לרגליים" וכנגד זאת נבלע קורח ועדתו באדמה. השני הוא הפירוד" וכנגדו נשרפו […]

חסידי קרח- מונולוג שני*

הרב זיו רוהחשוב לי גם לומר את הפירוש שלי אחרי מכלול הפירושים שאמרו חז"ל" שהרי שבעים פנים לתורה" ואלו ואלו דברי א-לוהים חיים. אני באמת לא מבינה מה הייתה הבעיה בטענת קרח" הרי זכותו לומר את דעותיו ולחלוק על משה" שהוא גם בן אדם בדיוק כמוהו! מדוע האדמה היתה צריכה לבלוע אותו? מדוע להשתיק כך […]

חסידי קרח

אילו היה קרח היה חי בדורנו" הייתי הולכת אחריו עד הסוף. זה רב'ה אמתי" שלא מפחד ללכת עם האמת שלו" אפילו במחיר של הקרבת עצמו" מדהים. הייתי לוקחת מחתה" והולכת להקטיר קטורת" יחד עם ראשי הסנהדראות משבט ראובן. אולי ה' היה בוחר בי" מי יודע? מי אמר שכהן גדול חייב להיות גבר? זאת בוודאי עוד […]