קצב של צב

דבר תורה קצר לפרשת נשא פרשת נשא עוסקת הרבה בנשיאים. הנשיאים הם אנשים שתפקידם אינו לשפוט את העם" הם גם לא שוטרים. הנשיאים הם המנהיגים של השבט ותפקידם לנשא" לרומם את הציבור. הם משקפים את הדופק הציבורי ואמורים לרומם אותו.איך מרוממים את הציבור? בהבאת קורבנות. התורה מקדישה עשרות פסוקים לקורבנות הנשיאים שכולם לכאורה נראים אותו […]

מתיקות נועם עבודת ה'

משל לפלוגת חיילים ביחידה מובחרת" המחולקת לג' מחלקות. בכל המחלקות חיילים מעולים העושים את תפקידם נאמנה" אך בכל זאת הבדל יש בין מחלקה ומחלקה. המחלקה הראשונה עושה את תפקידיה בהתלהבות וזריזות" מתוך הזדהות ושליחות כללית. המחלקה האחרונה עושה את תפקידיה בתחושה שמשא כבד מוטל עליה" בחוסר מתיקות. המחלקה האמצעית" נעה בין הראשונה לשלישית" פעמים שעושה […]

הרואה סוטה בקלקולה

שתי פרשיות הלכתיות גדולות מופיעות בפרשת השבוע: פרשת סוטה ופרשת נזיר. גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל פה נסמכו שתי הפרשיות זו לזו. במשנה ובגמרא – מסכת סוטה באה מיד לאחר מסכת נזיר" ובתורה" פרשת הנזיר מופיעה מיד לאחר פרשת סוטה. ועל כך מפורסמים הם דברי רש"י: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך" […]