ניתנה רשות לרופא לרפא

נאמר בפרשה "רק שבתו יתן ורפא ירפא". הגמרא (ברכות ס" א) מלמדת "אמר רב אחא אמר רב" הנכנס להקיז דם אומר" יהי רצון מלפניך ה' אלקי שיהא לי עסק זה לרפואה ותרפאני כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך אמת" לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו". לדעתו של רב אחא אין לעסוק ברפואות […]

למה תירצע האוזן?

התורה מצווה כידוע שכאשר אדם גונב ואין לו במה להחזיר" ימכור עצמו לעבד וכך יוכל להחזיר את חובו. האדם הגונב מוכר את עצמו לתקופה של שש שנים ובשנה השביעית יוצא לחופשי. אולם אדם שירצה להישאר כעבד אצל אדונו אחרי שש שנים יביאוהו למזוזת הדלת ושם ירצעו את אוזנו. המצווה של רציעת האוזן נראית תמוהה ובחז"ל […]

ציון במשפט תיפדה

חז"ל דורשים את הפסוק "והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת יראת ד' היא אוצרו" (ישעיה לג ו) על ששה סדרי משנה: אמונת – זה סדר זרעים" עתיך – זה סדר מועד" חוסן – זה סדר נשים" ישועות – זה סדר נזיקין" חכמת – זה סדר קודשים ודעת – זה סדר טהרות (שבת לא א).הרב […]

רש"י מן הפרשה

פרק כא פסוק ארש"י: "אשר תשים לפניהם" – "אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: לא תעלה על דעתך לומר אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה" ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו" לכך נאמר אשר תשים לפניהם" כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם." נראה הדבר כצרות עין וכהתרשלות […]

כשהצבו"ר רוב"ץ

כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו" (שמות כג ה). רש"י במקום מסביר שהמילים וחדלת מעזוב לו" נקראים בסימן שאלה – וכי אתה חושב לא לעזור לו? זו טעות" עזוב תעזוב עמו. ועזוב פירושו – תעזור. גם תרגום אונקלוס מבאר בדרך דומה ואומר "משבק תשבוק מה דבלבך עלוהי ותפרק […]

הדן את דיננו

מדוע נקראים בתורה דייני ישראל בשם המשותף "אֱ-לֹהִים"" כבפרשת עבד נרצע "וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָא-להים" " כלומר לדייני בית הדין. רז טמיר ונשגב גילה לנו רבנו הרמב"ן בפירושו העמוק והנפלא לשאלה זו. שם זה בא לרמוז כי הא-להים יהיה עמהם בדבר המשפט" הוא יצדיק והוא ירשיע. וזהו שאמר "עַד הָאֱ-לֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם אֲשֶׁר יַרְשִׁיעֻן […]