תורת הנגעים

פרשתנו עוסקת בנגעי האדם. עלינו להתרגל לכך שהתורה מן השמים יורדת אלינו" זו היא תורת ד' אל האדם. "דברה תורה כלשון בני אדם" . היא מקיפה את כל חיי האדם בכל המובנים ובכל צדדיו. קודם כל היא מבררת את עניינו של האדם הבריא והנורמלי. התורה יורדת מן השמים אל האדם" ב"משפטַי אשר יעשה אֹתם האדם […]

דרכי הצרעת

אלישע הנביא הורה לנעמן" שר צבא ארם" מרשם תמוה לרפואתו – לרחוץ בירדן בשביל להירפא מצרעתו. נעמן תמה על כך ולא במקרה: ממתי המים מרפאים צרעת?! יותר מכך – המלבי"ם מבאר כי התימהון היה כפול משום שטבע המים להחמיר את מצב המחלה. המלבי"ם מסביר כי אלישע שלח בכוונה את נעמן להתרפא בדרך זו" כדי ללמדו […]

מן המצור(ע) למרחב

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו…. פתיח כוללני זה אומר דורשני" וכדברי אוה"ח הקדוש "והיה לו לומר כי יטהר המצורע והובא אל הכהן". וחכמינו בתורת כהנים על אתר דייקו ודרשו שלוש דרשות. 'זאת' – מילה הבאה למעט את קרבנות המצורע שלא יוקרבו בבמה כי אם במקדש. 'תהיה' – הוויה מתמשכת" ללמדנו שטומאת המצורע וטהרתו נוהגים […]