"ויסעו ויחנו" – מסעות חיינו

"אלה מסעי בני ישראל". התורה מפרטת לנו באריכות את 42 המסעות שעברו בני ישראל במדבר. ותמהו המפרשים למה האריכות הזו, ומדוע הם נכתבים בלשון הווה כאילו הם מתרחשים עכשיו? האור החיים הקדוש מבאר "שהליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצות הקדושה" וביאר זאת הנתיבות שלום, שחטא אדם הראשון גרם ערבוב של רע וטוב בעולם, וישראל, בכל […]

"וַיִּסְעוּ מֵחֲרָדָה"

מסעיהם למוצאיהםהשבת אנחנו נפגשים ב"מסעות", ולאחריהם ב"חניות": "אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם בְּיַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן… " – "וַיִּסְעוּ…וַיַּחֲנוּ…"לפעמים, אחרי שהגענו למחוז חפצנו, כבר אין מקום לשאלה מה עברנו ומה היה אופי הדרך וכד'. והנה כאן התורה מפרטת "ויסעו… ויחנו…" ולא מתעסקת רק בפרטים הטכניים אלא ברור שנושא המסעות והחניות הוא עניין […]

בקשת רחמים על הדור

משה רבנו כותב את מסעות בני ישראל מיציאת מצרים עד שהגיעו לערבות מואב על ירדן ירחו" ככתוב "ויכתוב משה את מוצאותיהם למסעיהם" (במדבר לג ב). הדברים נכתבו לא רק לשם ידיעת העבר אלא ללמד את כל הדורות לקחים מהדרך המפותלת ורצופת המשברים שישראל עברו במדבר" וכיצד התמודדו והתגברו על הקשיים. אחד המשברים הוא מותו של […]

ארבעים ושניים

דבר תורה קצר לפרשת מסעיפרשת מסעי מפרטת את ארבעים ושניים המסעות של עם ישראל במדבר. המסעות כמובן אינם טכניים גרידא אלא הם מבטאים ארבעים ושתיים נקודות ציון של התקדמות במסע אל עבר ארץ ישראל. המכנה המשותף לכל המסעות הללו זהו עצם המסע" כלומר התנועה קדימה. על מנת להגיע לארץ ישראל אדם צריך להיות בדינמיקה" לא […]

הקשב למסעות חייך

אלה מסעי בני ישראל. התורה מפרטת לנו באריכות את 42 המסעות שעברו בני ישראל במדבר. ותמהו המפרשים למה האריכות הזאת" ומדוע הם נכתבים בלשון הווה כאילו הם מתרחשים עכשיו? האור החיים הקדוש מבאר "שהליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצות הקדושה"" וביאר זאת הנתיבות שלום – שחטא אדם הראשון גרם ערבוב של רע וטוב בעולם" וישראל" […]

נקודת המוצא!

ארבעים ושניים המסעות בדרך ממצרים לארץ ישראל המתוארים בפרשתנו" נראים כרשימה טכנית ארוכה המסכמת את נקודות היציאה ונקודות החניה בין מסע למסע. בהתבוננות מדויקת יותר נראה שהתורה מדגישה דווקא את נקודת המוצא – היציאה" שהיתה במסעות" כנאמר (במדבר לג ב) "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'" ואלה מסעיהם למוצאיהם". מה משמעות הדבר?מבאר בעל […]