"עָלֶיךָ בְּרִית יִכְרֹתוּ"

על כל נושא אפשר להתבונן מצד עצמו, או בדרך עמוקה יותר, מצד סיבתו. סיבת דבר היא השורש, המניע הפנימי, הסברא. אך לעיתים גם בהבנת הסיבה לא די. אם נעמיק עוד יותר ונתבונן בסיבת הסיבה, יתכן שנגיע לחשבון כולל יותר, שיובילנו למסקנה אחרת. חז"ל מביאים דו שיח מעניין, שלא קרה מעולם, ועם זאת קרה גם קרה. […]

החלצו מאתכם!

במדרש אילו רצה משה לחיות כמה שנים היה חי שכתוב 'נקום נקמת בני ישראל אחר תאסף' אלא להגיד שבחו של משה רבינו – שאמר בשביל שאחיה יתעכב נקמת ישראל? וצריך ביאור למה ליה האי טעמא והלא מצווה ועומד הוא" נקום! אבל הענין הוא כי הרוצין לנקום וללחום מלחמת מצוה צריך להיות בלי שום נגיעה אפילו […]

לפגוש את המלך

משל לשני אחים שהיו בדרכם לפגוש את המלך" והיתה דרכם מתארכת מאוד" ולא נותרו לשניהם עוד זהובים. אחד מהם" כיוון שרצה להוסיף להתקדם" לקח ממעות שאינם שלו" ועלה על רכבת. ואילו השני נשאר במקום חודש או חודשיים לעבוד" ובמה שהרוויח יכול היה להמשיך. כך נפרדו כל אח לדרכו. פעמים" שהראשון היה דוחק עצמו" ועולה כנוסע […]

בני גד וראובן… ופקודת המבצע של מח"ט גבעתי

בקשתם של בני גד ובני ראובן ממשה" להישאר בעבר הירדן המזרחי" כנאמר בפרשתנו (שמות לב ה) "יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה" אל תעבירנו את הירדן" – נתקלת בתגובתו החריפה ובסירובו המוחלט של משה" בנימוק כפול (שם לב ו-ז) : א. "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה?"- להיכן נעלמה מוסריותכם" האחריות-השותפות והסולידריות החברתית שלכם" לקחת […]