"עַתָּה יָדַעְתִּי" לפרשת יתרו

מתוך חיפוש האמת בעצמאות אינדיבידואלית, בגישוש באפלה בין ההצעות האנושיות הרבות שהעולם מגיש, מגיע לעיתים האדם אל האמת האלוקית, אל התורה. דבר זה אנו פוגשים רבות בין התלמידים הבאים למכון מאיר. אכן, הרבה דרכי הטעיה נפסדות ישנן בעולם, וקל לאדם להישאב למקום של נוחות או לתבניות תרבותיות מקובלות, ולהיעצר באמצע מסע החיפוש. כדי לצאת מחנייה […]

פרשת יתרו פותחת במילים 'וישמע יתרו'.

מהי שמיעה? ישנה שמיעה שהיא שמיעה חיצונית. אדם שומע קולות אולם הם לא חודרים ללבבו. אולם הגמרא מציינת שישנה שמיעה אחרת: 'שמיעה לי – סבירא לי'. ישנה שמיעה שחודרת ללב ולמוח. יוצרת סברא" דעה. חושי האדם – שמיעה וראייה – מאד דומיננטיים בפרשת יתרו: 'וישמע משה לקול חותנו'; 'ועתה אם שמע תשמעו לי'; 'וכל העם […]

כאיש אחד בלב אחד

הרב אלישע וישליצקי זצ"לשיחה לפרשת יתרוהאמונה הגדולה בהנהגת ה' את העולם" בחיים שה' מעניק לעולם" מתחדשת ומתחדדת מאוד בפרשת יתרו. האמונה הגדולה הזאת אינה מתבטאת רק בשליטה האלוקית המוחלטת בכל מערכות הטבע ובכל המערכות שמעל הטבע" אלא היא באה לידי ביטוי גם בכל ההתייחסות למערכת הצדק והמשפט באמת. יחד עם עצת יתרו מופיע פעמיים במפורש […]

תלונות – לא מה שחשבנו

איש לא אוהב שמתלוננים עליו" זה מאוד לא נעים" תלונות מצד הילדים" תלונות מצד בן/בת הזוג" תלונות מצד חברים. ככלל" אנחנו לא אהבים אנשים שאוהבים להתלונן" תמיד נעדיף להתרחק מהם. מאז יצאו בני ישראל ממצרים ועד כניסתם לארץ נמצא אותם מתלוננים שוב ושוב" הם מתלוננים על עצם היציאה ("למה זה הוצאתנו ממצרים")" הם מתלוננים כשאין […]

אנוכי – ה' אלוהיך

דבר תורה קצר לפרשת יתרו בפרשת יתרו" אולי הפרשה החשובה ביותר בתורה" אנו מקבלים את עשרת הדברות. הדיבר הראשון הוא "אנוכי ה' אלוהיך"; דיבר שאמור לתת את קריאת הכיוון לכל חיינו. מעבר להסבר הפשוט על חובת האמונה בה'" ישנו גם הסבר עמוק יותר על פי תורת הסוד: התביעה המוסרית הפשטנית" הדורשת מן האדם להקריב את […]

הקישור אל הנצח

את עשרת הדיברות חילקו חז"ל לשתי קבוצות. חמשת הדיברות הראשונים עוסקים בעניינים שבין האדם למקום וחמשת האחרונים בעניינים בין האדם לחברו . ויש לשאול" מדוע ממוקם הדיבר החמישי" "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ"" בקבוצה שבין האדם למקום? לכאורה מקומו בקבוצה השניה" בדיברות שבין האדם לחברו. […]

כיבוד הורים

בפרשתנו נאמר הציווי: "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר ה' אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ" (שמות כ" יב). מסתבר שהציווי על כיבוד הורים תופס ביהדות מקום נכבד יותר מאשר כל ציווי אחר. חכמים במסכת קידושין (ל" ע"ב) מתבטאים: "שלשה שותפים הן באדם: הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו […]

טובים ורעים באומות העולם

פרשת יתרו אבותינו לא חיו בחלל ריק" הם נפגשו עם זולתם מאומות העולם" ולפי המסופר בתורה ובדברי חז"ל" על פי רוב היו התוצאות של המפגשים הללו שליליים ועוינים" מלווים סכנה ואיבה. אברהם הושלך על ידי נמרוד לכבשן האש" שרה רואה את ישמעאל מצחק עם יצחק" ואת הצחוק הזה מזהים חז"ל כעבודה זרה" גלוי עריות ושפיכות […]