"חדלו לכם מן האדם"

טענה עתיקה שגם על דורנו לא פסחה היא, שהתורה צריכה להתאים עצמה לרוח התקופה ולצרכי החברה. לא האדם צריך להתיישר לפי התורה, אלא התורה תתקטן לפי סברות האדם. ישנן תמורות ברוח האנושות, בתרבות ובאופנה, שעם ישראל אף הוא מושפע מהן. לפי טענה זו, על החכמים להגמיש ולהתאים את פסקי ההלכה, שלא יבלטו בחדותם הרחק מנימוסי […]

אַהֲבָה בַּתַּעֲנוּגִים

אהבת ה' האמתית" היא נשגבת ועליונה" ויש לבקשה מתוך עבודה פנימית והתבוננות רבה" כיוון שאינה דבר קל וקרוב. כך פותח רבנו יוסף אלבו את הסבריו המופלאים על אודות מידת האהבה בספר העיקרים . "אהבת השם יתברך היא מדרגה גדולה שאין למעלה הימנה" ולא יגיע אליה האדם אם לא אחר הגיעו למדרגה האחרונה מן היראה… כי […]

תוספת או גירעון?

האיסור לא להוסיף ולא לגרוע ממצוות התורה" כנאמר בפרשתנו (דברים ד ב) – "לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם" ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות ה' אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם"" הוא איסור כפול: א. לא להוסיף או לגרוע מכלל תרי"ג המצוות. ב. לא להוסיף או לגרוע בכל מצוה ומצוה בפני עצמה" וכדבריו […]