פרשת דברים

"אלה הדברים אשר דִּבֵּר משה". יש על זה מדרש חז"ל: בפגישה הראשונה עם "הסנה הבוער באש ואיננו אוּכּל"" "ויסתר משה פניו" מרוב ענוה" פחד ויראה" ואמר "לא איש דברים אנכי". ופתאום עכשיו: "אשר דִּבֵּר משה"! משה רבינו הוא כבר איש דברים. דרך כל המאורעות שאירעו מאז הסנה והלאה" דרך כל שלשלת מעשה ד' הגדול והנורא […]