"ואלה שמות בני אהרן"

רש"י."פתח במשה ובאהרן ומפרש שמות בני אהרן, מכאן אמר רבי שמואל בר נחמני כל המלמד את בן חבירו תורה כאילו הוא ילדו" "לידה" כנהוג לפרש, היא מעבר מרחם האם לאוויר העולם ובזה נשלמת כביכול הלידה. אבל באמת לא בזה נסתיימה כי עוד צפונים וכמוסים תכנים רבים בכבשונה של הנשמה שטרם יצאו לאוויר העולם אף שגוף […]

יחד שבטי ישראל בירושלים הבנויה

"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאוהל מועד יחנו" (במדבר ב ב). רש"י מפרש: "כל דגל יהיה לו אות: מפה צבועה בו" צבעו של זה לא כצבעו של זה"" דהיינו כל דגל שונה ממשנהו" אבל ישנו דבר המאחד את כל השבטים והוא המשכן – והלוויים יחנו סביב משכן העדות. משל […]

לב הפרשה – להיות מדבר

דבר תורה קצר לפרשת במדבר וחג שבועות להיות מדבר זה להימצא בצימאון תמידי"לפתח נכונות לסבול מצבי קיצון"להתחבר למרחבים אינסופיים.לגודל אלוקי.להיות מדבר זו המוכנות לוותר על חלקים של עולם קודם"רגשות" דעות" שאיפות.זו היכולת להתבטל באופן מוחלט בפני מדרגת חיים חדשה.להיפתח.להיות מדבר זה לשמוח ממפגש עם נקודות מים קטנות:סברא חדשה" תפילה בכוונה" הבנה מחודדת.להיות מדבר זה לא […]

האדם שבדרך

הרב זיו רוה… והיה האדם גדול ההשפעה הזה" מתנועע ממקום למקום בעל כורחו" ואע"פ שהשתדל במשימתו בכל כוחו" כשהיה מגיע למקום חושך וצלמוות" וכל מיני מצוקה" היה מבקש לברוח משם כבורח מן האש" ורק אחר שטיהר זוהמת המקום הזה היה מבקש להוסיף להישאר שם עוד. והנה" אע"פ שהודרך כיצד עליו לנהוג" ונערך היטב למסע" לא […]