הכל מתחיל מהר סיני

דבר תורה קצר לפרשת בהר בפרשת בהר" העוסקת בעיקר בדיני שמיטה ויובל" ישנו דגש על כך שהציוויים הללו נאמרו דווקא "בהר סיני". חז"ל מסבירים שאנו לומדים מכאן את הגישה העקרונית" שהמצוות כולן הן המשך ישיר של מעמד הר סיני. מצוות שמיטה ויובל הן מצוות שיש בהן צד אינטרסנטי – אלו מצוות שמסייעות לאיזון כלכלי בחברה" […]