מי שאוכל לבד מת לבד

בפרשת בא אנו לומדים על שלוש מכות מופלאות:בספר משלי נאמר ש"לארבה אין מלך". הארבה הוא הרבה בעלי חיים" מיליוני בעלי חיים קטנים" מפורדים זה מזה" שכל אחד עומד בפני עצמו ומכלה את הצומח בגזרתו; במכת החושך נאמר שהמצרים לא רואים איש את אחיו במשך שלושה ימים – כל אחד בפינה שלו; במכת בכורות נאמר 'אין […]

כי חג ה' לנו

שיחה לפרשת באבכל שלבי תהליך היציאה ממצרים" גם בשלב העינוי וגם בשלב היציאה" יש סדר" הדרגה. הדרגה של עשר מכות. בתהליך הזה שמוליכה ההנהגה האלוקית ישנה התרחשות בשני מסלולים: המסלול המצרי – בקרב ה"עמך" ובקרב הממסד; ובמקביל – מסלול שנעשה בתוך ישראל" לברר את ישראל" לברר את הנפש של האנשים ממצרים.ככל שמתקדמות המכות הולך וגדל […]

להרוג את הבכוריות – 'לב הפרשה' לפרשת בא

פרשת בא היא הפרשה שבה עם ישראל 'בא' פנימה אל פרעה" אל לב התרבות המצרית ומכה אותה. המכה בה"א הידיעה שמוציאה את עם ישראל ממצרים היא מכת הבכורות. הבכורה במצרים הייתה מוסד נערץ"אובססיבי ברמה מסוימת. על הפסוק 'אין בית אשר אין בו מת' דורשים חכמים כי גם בבתים מצריים שלא היה בהם בכור חי – […]

אור במושבותם

"ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו" – כאשר יש חושך אין רואים איש את אחיו" נוצר נתק בין אדם לחברו. וכאשר לא רואים איש את אחיו ושרויים בחשכה אז החולשה גדולה כל כך עד ש"לא קמו איש מתחתיו"" דהיינו לא יכלו לזקוף קומתם ולשנות […]

הפטרת בא – מצרים אויבי ה'

פרשות השבוע הנוכחיות – וארא" בא – מתארות את עשר המכות הבאות על המצרים. במקביל" אנו קוראים בהפטרות של שבתות אלו את הנבואות על חורבן מצרים העתיד להתרחש בסוף ימי הבית הראשון: בהפטרה של הפרשה הקודמת" פרשת וארא" קוראים בדרך כלל אחת מנבואות החורבן של יחזקאל על ארץ מצרים" ובהמשך לכך אנו קוראים השבת חלק […]

ולכל בני ישראל היה אור במושבותם

"ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבותם" (י כב-כג). מסביר רש"י שיש מדרגות בחושך. "חושך של אופל שלא ראו איש אחיו שלושה ימים" ועוד שלושת ימים חושך מוכפל שלא קמו איש מתחתיו" יושב אין יכול לעמוד ועומד […]

בני החבורה

עולם של עבדות עומד להיוותר מאחור. יוצאים לחרות. אך המצרים לא מוותרים על נקלה" וכשאלו החיצוניים מוּסָרים" עדיין נותרו המצרים הפנימיים" אלו שבמבנה האישיות" שצרובים עמוק וחזק אחרי מאתים ועשר שנות עבדות. ואותם בעיקר צריך לטהר.אחד מאבני הבסיס של העבדות" זו שבנפש" היא הבדידות של העבד. עבד הוא אדם בודד" המנסה לרמוס את חבריו בדרך […]