"קדושה וענווה"

שיחה לפרשת אמור התשע"ח קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵא-לֹהֵיהֶםבפרשה שנקרא השבת מתבררת פרשת הקדושה מזווית נוספת. הבירור הוא אמנם סביב קבוצה מסוימת, אך אולי שופך אור על מושג הקדושה גם ביחס לכולנו. התורה ציוותה ואמרה על הכוהנים: "קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵא-לֹהֵיהֶם… " והגדירה את הקדושה גם על דרך השלילה: "וְלֹא יְחַלְּלוּ שֵׁם אֱ-לֹהֵיהֶם ".הגדרה זו, לפי הנצי"ב מוולז'ין […]

להיות עצמאי

דבר תורה קצר ליום העצמאות ופרשת אמור פרשת אמור עוסקת בשני נושאים מרכזיים – קדושת הכהנים וקדושת הזמנים. ישנו מכנה משותף לשני הנושאים הללו – השאיפה לעצמאות! בחלק הראשון של הפרשה התורה מלמדת אותנו שלכהנים אסור להיות שום מגבלה בחייהם – לא מגבלה גופנית ולא מגבלה רוחנית. הכהן אמור להיות אדם שאינו משועבד לא לצרכי […]