קשה אבל אפשרי

הפסוק הפותח את דיני עריות המופיעים בסוף פרשתנו הוא (ויקרא ח ג): "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחוקתיהם לא תלכו". וצריך להבין מדוע 'נבחרו' דווקא שני מקומות אלו – ארץ מצרים וארץ כנען כ'הקדמה' לכל איסורי העריות החמורים כל כך?רש"י (במקום) ביאר: […]