בינת הלב

כפי שאמרנו" הקבוצה הראשונה כוללת ארבעה-חמישה דברים" שעוסקים בצד הטכני מעשי של הלימוד. אולם הלימוד אינו מתבטא סתם באמירת מילים" הלימוד מצריך הבנה שכלית של מדע התורה – בינה. לימוד תורה הוא עבודת ד' שבשכל" כמובן" בשכל המתאים לדברי תורה ולפגישה עם דבר ד'. הבקשה הראשונה בתפילת 'שמונה עשרה' היא בקשת "חכמה בינה ודעת" או […]