He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרקי אבות

הרב ערן טמיר: כך נילחם בקלקולי העולם
Shape-2
הרב ערן טמיר: כך נילחם בקלקולי העולם
כלל גדול בתורה
play3
כלל גדול בתורה
הפתיחה לפרק "קניין תורה"-"ברוך שבחר בחכמים ובמשנתם"
play3
הפתיחה לפרק "קניין תורה"-"ברוך שבחר בחכמים ובמשנתם"
מקנייני התורה – ישוב הדעת
play3
מקנייני התורה – ישוב הדעת
מקנייני התורה – עריכת שפתים
play3
מקנייני התורה – עריכת שפתים
שימוש חכמים דקדוק חברים ופלפול התלמידים
play3
שימוש חכמים דקדוק חברים ופלפול התלמידים
מקנייני התורה – שימוש תלמידי חכמים – חלק ב
play3
מקנייני התורה – שימוש תלמידי חכמים – חלק ב
מקנייני התורה – שימוש חכמים – חלק א
play3
מקנייני התורה – שימוש חכמים – חלק א
מתי אדם שמח ?
play3
מתי אדם שמח ?
אופן עבודת ה'  – שמחה לעומת טוב לבב
play3
אופן עבודת ה' – שמחה לעומת טוב לבב
מקנייני התורה – ענוה ושמחה
play3
מקנייני התורה – ענוה ושמחה
עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה
play3
עשה תורתך קבע , אמור מעט ועשה הרבה
מקנייני התורה – שמחה
play3
מקנייני התורה – שמחה
מקנייני התורה – ענוה
play3
מקנייני התורה – ענוה
מקנייני התורה – אימה ויראה
play3
מקנייני התורה – אימה ויראה
והעמידו תלמידים הרבה – לימוד השיטתיות שבלימוד
play3
והעמידו תלמידים הרבה – לימוד השיטתיות שבלימוד
"והעמידו תלמידים הרבה" – בעם ישראל הכמות גם היא איכות
play3
"והעמידו תלמידים הרבה" – בעם ישראל הכמות גם היא איכות
מקנייני התורה –  בינת הלב – המשך
play3
מקנייני התורה – בינת הלב – המשך
מקנייני התורה – בינת הלב
play3
מקנייני התורה – בינת הלב
חם באתר
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
play3
בית המדרש
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול – הרב יוני לביא
חופשי זה לגמרי לבד: מדריך להורים לחופש הגדול - הרב יוני לביא
30 דקות
play3
מגזין
מחורבות גוש קטיף לצמיחה מסחררת: ראיון עם מוטי שומרון ראש מכון התורה והארץ
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?