He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרעה

play3
ליצנות אידיאולוגית
ליצנות אידיאולוגית
לנצח את פרעה – על עבודת ימי השובבי"ם
play3
לנצח את פרעה – על עבודת ימי השובבי"ם
אל תהייה כמו פרעה – פה רע
play3
אל תהייה כמו פרעה – פה רע
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
play3
"ויחלמו חלום שניהם" – הכלא המצרי – בית חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים
מדוע אין לעצור בין הכוס השלישית לרביעית?
play3
מדוע אין לעצור בין הכוס השלישית לרביעית?
"כל אשר יעבור באש תעבירו באש"
play3
"כל אשר יעבור באש תעבירו באש"
"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו… כי חג ה' לנו"
play3
"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו… כי חג ה' לנו"
play3
כשלון השליחות הראשונה של משה ואהרן
כשלון השליחות הראשונה של משה ואהרן
play3
שליחותו של משה
play3
"ואת עמו לקח עימו" – איך שכנע פרעה את עמו לצאת לרדוף אחרי ישראל ?
"ואת עמו לקח עימו" – איך שכנע פרעה את עמו לצאת לרדוף אחרי ישראל ?
play3
"והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם"
"והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם"
play3
הדמות של הגואל
play3
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף"  – רשעותה של כפיות טובה
"ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" – רשעותה של כפיות טובה
play3
אם על ישראל נגזר שעבוד – מדוע נענשו  מצרים ופרעה
אם על ישראל נגזר שעבוד – מדוע נענשו מצרים ופרעה
play3
מדוע אגודת אזוב וכיצד יש לפרעה כח להתנגד לישראל
מדוע אגודת אזוב וכיצד יש לפרעה כח להתנגד לישראל
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"כי אני הכבדתי את ליבו – האם נשללה מפרעה הבחירה החופשית ? ומדוע ? "
"כי אני הכבדתי את ליבו – האם נשללה מפרעה הבחירה החופשית ? ומדוע ? "
play3
גאות פרעה – פרשת וארא
גאות פרעה – פרשת וארא