האויב מספר אחת של המין האנושי

[ראיון] ש: הרבנים הגדולים תוקפים בחריפות רבה את הסמרטפון בנימוקים הלכתיים. אך האם אפשר להסביר לאדם חילוני?ת: בודאי. וגם לגוי" להבדיל. הסמרטפון חומס מן האדם את מעלתו העיקרית" את כוח המחשבה.ש: זה אמור גם אם הסמרטפון כשר בלי פריצות?ת: נכון מאוד. אגב" גם בסמרטפון כשר יש עדיין פריצות. אי אפשר לחסום לגמרי. וגם פריצות זו […]