לאומיות ופרטיות

שאלה: יש עתה נסיגה מן הלאומיות והכלליות. האם לא מוטל עלינו להיות "אִין"" חלק מן התרבות הסובבת" להראות שהתורה מתייחסת לפרטיותו של האדם ולחדול להתעסק בעניינים כלליים" לאומיים והיסטוריים אשר במשנתו של מרן הרב קוק?תשובה: אדרבה" לעת כזאת מוטלת עלינו אחריות גדולה עוד יותר. המשבר הזה שעובר על האידיאל הלאומי" והצגתו כאילו הוא מנוגד לדאגה […]