פרה אדומה

פרה אדומה היא עניין נסתר מאוד בתורה. גם הדברים הגדולים שנראים נגלים" הם נסתרים. מתוך התגדלות והתרוממות בקדושת התורה" אפשר לזכות להבין את הנסתר" להבין את מעמקי הפסיכופיסיולוגיה" להבין מה קרה ללב" למוח ולנפש של אדם שנגע בטומאת מת. גם באדם וגם בבהמה יש חיוניות. "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש" " "ויהי האדם […]

פרה אדומה מול עגל הזהב

דבר תורה קצר לפרשת חקת פרשת חקת מלמדת אותנו על מצוות פרה אדומה הנחשבת לאחת המצוות הפחות מובנות שבתורה. שלמה המלך אמר עליה 'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני'. במילים אחרות פרה אדומה היא ביטוי לרבדים העליונים של התורה שאינם ניתנים להבנה אנושית. ישנו מדרש האומר כי פרה אדומה היא סוג של כפרה על חטא העגל […]

הפטרת פרשת פרה אדומה

השבת קוראים אנו את פרשת פרה אדומה. במצווה זו מופיעה טהרה עליונה ופלאית מן הטומאה הראשית טומאת המוות" ותהליך הטהרה הוא באמת מורכב ביותר. רוב דרכי הטהרה הנאמרות בתורה הן קרובות וזמינות. האדם מצווה לטבול במעיין" בור או מקווה הסמוך לביתו" לגלח את שערו" לקחת שתי ציפורים" עץ ארז" אזוב וכדומה. בחלק מן הטומאות" אין […]