פסיכולוגיה יהודית

[ראיון] ש: פעמים רבות אנו שומעים על פסיכולוגיה יהודית. והרי אנו יהודים" ולפי זה" אין לפנות לפסיכולוג שמטפל בשיטה אחרת. האמנם קיימת פסיכולוגיה כזאת?ת: קודם כל" אנחנו לא פסיכולוגים" אלא לומדי תורה ומקיימי תורה" והפסיכולוגיה אינה המקצוע שלנו. אך אנו גם עסוקים בתיקון המידות" והתחום הזה משיק לפסיכולוגיה: תורת המידות משיקה לתורת הנפש.ש: באיזה כיוון? […]

קורבן פסח: לעמוד בעוז כנגד ההשפעות החיצוניות

קורבן הפסח המוקרב בין הערביים" העומד בבסיס התהליך של "ליל הסדר"" הוא הכותרת של כל העבודה. פסח" על שם שפסח ה' על בתינו ובזה הפריד בינינו לבין המצרים" וכיום – בין מחשבת התורה לבין הרעיון הפוסט-מודרני השטחי" המטשטש הבדלים מהותיים" ולפיו אין משמעות להיותנו יהודים" כולנו בני אדם! ה' לא חשב כך" ובעת מכת בכורות […]