He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פסח שני

play3
פסח שני
פסח שני
פסח שני – הזדמנות שניה לתקן
play3
פסח שני – הזדמנות שניה לתקן
פסח שני ושבוע ההוד בספירת העומר
play3
פסח שני ושבוע ההוד בספירת העומר
תלמידי מכון מאיר  – "בנים אתם לה' אלהיכם"
play3
תלמידי מכון מאיר – "בנים אתם לה' אלהיכם"
למה ניגרע ! פסח שני !
play3
למה ניגרע ! פסח שני !
האם יש מציאות של 'מועד ב" ביהדות ?
play3
האם יש מציאות של 'מועד ב" ביהדות ?
קנו מידו – מהו ?
play3
קנו מידו – מהו ?
play3
אין אבוד- על תיקון באור
אין אבוד- על תיקון באור
play3
מה נותנת לנו מצות פסח שני ?
מה נותנת לנו מצות פסח שני ?
play3
שני ביאורים במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל וההבדלים ביניהם
שני ביאורים במחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל וההבדלים ביניהם
play3
למה נגרע- אין אבוד'  – על חגם של בעלי התשובה
למה נגרע- אין אבוד' – על חגם של בעלי התשובה
play3
פסח שני – למה יש מועד ב'?
פסח שני – למה יש מועד ב'?
play3
עבר זמנו בטל קרבנו – חוץ מפסח שני
עבר זמנו בטל קרבנו – חוץ מפסח שני
play3
הצמאון לאמת בחבלי משיח
הצמאון לאמת בחבלי משיח
play3
חשיבותה הרבה של מצוות הפסח עד שניתן לה מועד נוסף לקיומה
חשיבותה הרבה של מצוות הפסח עד שניתן לה מועד נוסף לקיומה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"קדושים יהיו לאלוהיהם" – קדושתם של הכהנים
"קדושים יהיו לאלוהיהם" – קדושתם של הכהנים
play3
הרבנות בישראל ומסירות נפש על תלמוד תורה
הרבנות בישראל ומסירות נפש על תלמוד תורה
play3
דיני פסח שני
דיני פסח שני
play3
האם ישנה הזדמנות שניה ?
האם ישנה הזדמנות שניה ?