He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פסוקי דזמרה

פלא יועץ – זמירות
play3
פלא יועץ – זמירות
מדוע צריך לכוון ביותר בפסוק 'פותח את ידך'
play3
מדוע צריך לכוון ביותר בפסוק 'פותח את ידך'
הברכה המסיימת את פסוקי דזמרא – 'ישתבח'
play3
הברכה המסיימת את פסוקי דזמרא – 'ישתבח'
"זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
play3
"זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
אמירת הזמירות צריכה להיות בנחת ולא במרוצה
play3
אמירת הזמירות צריכה להיות בנחת ולא במרוצה
תפקידם של פסוקי דזמרה במהלך התפילה
play3
תפקידם של פסוקי דזמרה במהלך התפילה
"ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו"
play3
"ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו"
סוד אמירת והכוונה בפסוק 'פותח את ידך' במזמור תהילה לדוד
play3
סוד אמירת והכוונה בפסוק 'פותח את ידך' במזמור תהילה לדוד
סגולת אמירת פסוקי דזמרה והאיסור להפסיק ביניהם לבין ברכות קריאת שמע
play3
סגולת אמירת פסוקי דזמרה והאיסור להפסיק ביניהם לבין ברכות קריאת שמע
דיני דילוגים בתפילה למאחר לתפילה
play3
דיני דילוגים בתפילה למאחר לתפילה
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה !
play3
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה !
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מי הם 'יראיו' ?
play3
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מי הם 'יראיו' ?
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מה זה שכר טוב ?
play3
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מה זה שכר טוב ?
"כי רגע באפו חיים ברצונו… למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוהי לעולם אודך"
play3
"כי רגע באפו חיים ברצונו… למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוהי לעולם אודך"
מקור חילוקי המנהגים בסדר אמירת פסוקי דזימרה ומקום התאחדותם
play3
מקור חילוקי המנהגים בסדר אמירת פסוקי דזימרה ומקום התאחדותם
תפילה במניין- כיצד ינהג מי שאחר לתפילה?
play3
תפילה במניין- כיצד ינהג מי שאחר לתפילה?
עניין התשבחות והזמירות
play3
עניין התשבחות והזמירות
יהי כבוד ה' לעולם
play3
יהי כבוד ה' לעולם
חם באתר
play3
בית המדרש
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים – הרב אייל ורד
'הבן יקיר לי אפרים' : תשובה מחאה וחסדים - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
'ארצות הברית..' – על  פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה – הרב אייל ורד
'ארצות הברית..' - על פרשת ניצבים כהכנה לראש השנה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
איך מתקנים כלים שבורים – שיעור מיוחד לשנה החדשה – הרב חגי לונדין
איך מתקנים כלים שבורים - שיעור מיוחד לשנה החדשה - הרב חגי לונדין
play3
בית המדרש
המצוה לזכור את מעשה עמלק
המצוה לזכור את מעשה עמלק
4 דקות
ניוזלטר
שו"ת
Shape-7
מוזיקה
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
כחיות הנוהמות ביער: ביצוע מיוחד של שלמה כץ וניסים בלאק
play3
מגזין
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
"צריך להקשיב לרחשי ההוויה"; שיחת עומק אישית עם הצייר יואל בן הרוש
play3
בית המדרש
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב – הרב דניאל כהן
כי אנו עמך ואתה אלוהינו: שירה מכל הלב - הרב דניאל כהן
'יהדות בקטנה' – חג הסוכות: הרב חגי לונדין
'יהדות בקטנה' - חג הסוכות: הרב חגי לונדין