He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פסוקי דזמרה

play3
פלא יועץ – זמירות
פלא יועץ - זמירות
מדוע צריך לכוון ביותר בפסוק 'פותח את ידך'
play3
מדוע צריך לכוון ביותר בפסוק 'פותח את ידך'
הברכה המסיימת את פסוקי דזמרא – 'ישתבח'
play3
הברכה המסיימת את פסוקי דזמרא – 'ישתבח'
"זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
play3
"זכרו לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור"
אמירת הזמירות צריכה להיות בנחת ולא במרוצה
play3
אמירת הזמירות צריכה להיות בנחת ולא במרוצה
תפקידם של פסוקי דזמרה במהלך התפילה
play3
תפקידם של פסוקי דזמרה במהלך התפילה
play3
"ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו"
"ירעם הים ומלואו יעלץ השדה וכל אשר בו"
play3
סוד אמירת והכוונה בפסוק 'פותח את ידך' במזמור תהילה לדוד
סוד אמירת והכוונה בפסוק 'פותח את ידך' במזמור תהילה לדוד
play3
סגולת אמירת פסוקי דזמרה והאיסור להפסיק ביניהם לבין ברכות קריאת שמע
סגולת אמירת פסוקי דזמרה והאיסור להפסיק ביניהם לבין ברכות קריאת שמע
play3
דיני דילוגים בתפילה למאחר לתפילה
דיני דילוגים בתפילה למאחר לתפילה
play3
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה !
מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה !
play3
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מי הם 'יראיו' ?
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מי הם 'יראיו' ?
play3
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מה זה שכר טוב ?
"ברוך משלם שכר טוב ליראיו"- מה זה שכר טוב ?
play3
"כי רגע באפו חיים ברצונו… למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוהי לעולם אודך"
"כי רגע באפו חיים ברצונו… למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלוהי לעולם אודך"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מקור חילוקי המנהגים בסדר אמירת פסוקי דזימרה ומקום התאחדותם
מקור חילוקי המנהגים בסדר אמירת פסוקי דזימרה ומקום התאחדותם
play3
תפילה במניין- כיצד ינהג מי שאחר לתפילה?
תפילה במניין- כיצד ינהג מי שאחר לתפילה?
play3
עניין התשבחות והזמירות
עניין התשבחות והזמירות
play3
יהי כבוד ה' לעולם