פמיניזם דתי

הרב שלמה אבינר שאלה: לרגל יום האישה הבינלאומי" יש לשאול האם יש ברכה בתופעה החדשה של הפמיניזם הדתי?תשובה: קודם כל" אין זה חדש" וכבר הופיע באמריקה לפני עשרות שנים" ורבות כתב על זה הגרי"ד סולוביצ'יק ודבריו גם שייכים לנו.אך בתחום זה" כמו באחרים" יש להיזהר מהכשל של שלילת האמצע: או הכל טוב או הכל רע […]

החיידק הטורף – פרשת תולדות

חיידק טורף" הינו יצור זעיר וקטלני ביותר שקשה להבחין בו. משעה שהוא חודר לגוף האדם" הוא הולך ומשבית מערכת אחר מערכת" בניסיון להמית את הגוף כולו. בזה דומה לו התרבות הפוסטמודרנית ההולכת ותופסת אחיזה במדינתנו" המבקשת לעקור הכול מן היסוד. אין עניינה ללחום ביהדות בלבד" אלא היא מבקשת לעקור את האומה הישראלית כולה מארצה ומן […]