ומה היה אומר הרב סולובייצ'יק על הלכה יצירתית?

הגאון הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל התייחס ל'הלכה יצירתית'" 'הלכה גמישה'" 'הלכה חדשה'" 'הלכה בעלת משמעות' – בשתי הרצאותיו" 'זה סיני' בשנת תשל"ו (דברי הרב עמ' קיב') ו'שיחה לפרשת קורח' בשנת תשל"ה" והדברים נראים כאילו נאמרו בימים אלו ממש. והנה מקצת מדבריו:יסוד הכול הוא ענווה מול ריבונו של עולם. בעל גאווה לעולם לא יוכל להיות […]