שילוח ?

יציאתו של משה לקראת חותנו יתרו הבא אליו מן המדבר" לאחר ששמע את הניסים שעשה ה' לישראל" כנאמר בפרשתנו (שמות יח ז) – "ויצא משה לקראת חותנו" וישתחו וישק לו… ויביאהו האוהלה"" נראית טבעית ומובנת" כדבריו של אור החיים הקדוש (במקום) – "כבודו של חותנו הספיק לו (על מנת) לצאת לקראתו" .על כן לכאורה" תמוהה […]